Demonstracja systemu mikrofalowego SAURUS w Serocku, 2011 rok.